Historia powstania

Wydawnictwo Nauka i Biznes powstało w roku 2016 jako przedsięwzięcie spin off Dolnośląskiego Akceleratora Nowych Technologii Sp. z o. o.
przy udziale i wsparciu Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarach Nauk Medycznych i Ścisłych.

Wspieramy Twój rozwój poprzez promocje dorobku naukowego.

Nazwa WNIB pochodzi od czterech słów: wiedza, nauka, innowacja i biznes.

Misja WNiB

W jak WIEDZA jako obszar zastosowania, ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania.

N jak NAUKA jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość.

I jak INNOWACJA wdrażanie nowych lub zmienionych rozwiązań

B jak BIZNES czyli systemy generujące zysk i rozwój a przy tym dostarczających potrzebnych usług i produktów dla społeczeństwa oraz miejsca pracy